top of page

Protecția
Datelor

Refuzul consimţãmântului persoanelor vizate, determinã refuzul operatorului/furnizorului de a încheia orice contract şi în consecinţã, de a nu furniza serviciul dorit.

ALFA EUROTRAVEL SRL
INFORMARE

Refuzul consimţãmântului persoanelor vizate, determinã refuzul operatorului/furnizorului de a încheia orice contract şi în consecinţã, de a nu furniza serviciul dorit.

Începand cu data de 25.05.2018 va intra în vigoare Regulamentul U.E. nr.679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Datele de identificare ale persoanelor fizice (nume, prenume, CNP, numãr şi serie BI/CI, adresa de domiciliu, cont, e-mail, data naşterii, nr. de telefon, imagine, etc.) sunt prelucrate prin mijloace automatizate/manuale în baza declaraţiei de consimţãmânt.

 

Astfel, în vederea prelucrãrii echitabile şi transparente şi pentru garantarea demnitãţii umane, a intereselor legitime şi a drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate, datele vor fi prelucrate conform scopului specificat in declaraţie.

 

Drepturile persoanelor vizate conform Regulamentului sunt:
      - Dreptul la informare;
      - Dreptul la acces;
      - Dreptul la intervenţie;
      - Dreptul la opoziţie;
      - Dreptul de a retrage consimţãmântul în orice moment, fãrã a afecta legalitatea prelucrãrii efectuate pe baza consimţãmântului înainte de retragerea acestuia;
      - Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
      - Dreptul de restricţionare;
      - Dreptul de a fi şters (uitat);
      - Dreptul de a vã adresa Autoritãţii de Supraveghere şi justiţiei;

 

Refuzul consimţãmântului persoanelor vizate, determinã refuzul operatorului/furnizorului de a încheia orice contract şi în consecinţã, de a nu furniza serviciul dorit.

 

Conform prevederilor Regulamentului U.E. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, ALFA EUROTRAVEL SRL a numit un Responsabil cu Protectia Datelor.

 

 

Date de contact: contact@rezervaritransport.com
 

bottom of page