top of page

Transport
Persoane

Prezentele Condiții Generale de Transport sunt parte integrantă a contractului de transport încheiat odată cu cumpărarea biletului de călătorie.

Condiții generale de transport persoane

ALFA EUROTRAVEL SRL, cu sediul social în Com Glimboca, nr. 340, jud. Caraș-Severin, Număr de ordine în Registrul Comerţului: J11/335/2021, Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC.J11/335/2021, Cod unic de înregistrare: 44396315, reprezentată legal prin BARCAN ALIN în calitate de administrator, oferă servicii de transport persoane în următoarele condiții:

1. Prezentele Condiții Generale de Transport sunt parte integrantă a contractului de transport încheiat odată cu cumpărarea biletului de călătorie.

2. Condițiile Generale de Transport sunt afișate, spre consultare, la sediile agențiilor vânzătoare de bilete Alfa Eurotravel sau www.rezervaritransport.com și exemplare ale acestora pot fi solicitate, gratuit, odată cu cumpărarea biletului de călătorie.
3. Rezervarea locului nu include obligaţia efectuării transportului de către transportator, această obligaţie intră în vigoare numai după achitarea integrală a biletului de călătorie. Cumpărarea biletului de călătorie confirmă însușirea și recunoașterea de către călător a Condițiilor Generale de Transport.
4. Este indicat ca, pentru garantarea locului în microbuz, călătorul să-și achite biletul cu cel puțin 72 ore înainte de ora și data călătoriei, în perioada normală de lucru a agenției vânzătoare.
5. La momentul rezervării locului călătorul trebuie să indice:
Numele și prenumele
Un număr de telefon sau adresa de email la care poate fi contactat.
Data plecării (eventual şi data întoarcerii)
Locul de plecare şi locul de destinaţie.
6. Rezervarea fermă a locului în microbuz, înseamnă achitarea biletului de călătorie sau îndeplinirea obligațiilor de la punctul 4 al prezentelor condiții.
7. Locurile se atribuie în ordinea solicitărilor.
8. Neachitarea biletului de călătorie, în termenul prevăzut la punctul 4, dă dreptul agenției vânzătoare să anuleze rezervarea în interesul unei călătorii ferme.
9. Călătorul este acceptat la transport numai dacă este în posesia unui bilet de călătorie corespunzător  pentru care a achitat prețul acestuia.
10. Pentru biletele achitate dus-întors, călătorul trebuie să-și rezerve locul pentru călătoria de întoarcere la una din agențiile indicate, în țara de destinație, cu cel puțin zece zile înainte de data planificată pentru întoarcere, chiar dacă biletul a fost achitat cu dată fixă pentru o astfel de călătorie.
11. Biletul de călătorie este nominal, nu este transmisibil și trebuie sa fie prezentat personalului de serviciu al firmei Alfa Eurotravel sau organelor de control autorizate cu verificarea.
12. Biletele de călătorie au o durată de valabilitate de un an de la data emiterii, iar biletul dus-întors are o durată de valabilitate de un an de la data efectuării călătoriei de dus.
13.  Biletele pierdute, distruse sau furate nu se înlocuiesc, nu se vor emite duplicate, iar pasagerul nu va fi despagubit în astfel de cazuri.
14. La cumpărare, pasagerul trebuie să verifice corectitudinea datelor de călătorie și de identitate înscrise pe bilet și să solicite pe loc corectarea, în cazul unei neconformități. Transportatorul nu răspunde pentru erorile descoperite la îmbarcare și poate refuză îmbarcarea.
15. Prezentarea biletului și a documentului de identitate valabil este absolut obligatorie pentru îmbarcare, în caz contrar firma își rezerva dreptul de a refuză îmbarcarea.
16. Copiii cu varsta mai mica de 12 ani vor fi transportați numai dacă sunt însoțiți, și beneficiază de reduceri, astfel:
Infanți de la 0 la 2 ani - gratuit,
Între 2-12 ani: prețuri între 50 euro și 100 euro, în funcție de destinație,
Pensionarii beneficiază de o reducere de 10 euro în baza cuponului de pensie, a căror fotocopii se vor reţine la agenţia vânzătoare.
Solicitantul trebuie sa facă dovada vârstei cu o copie a certificatului de naștere, care se reţine la agenția vânzătoare pentru a justifica tariful încasat.
17. Prețul biletului este cel stabilit de tariful în vigoare, la data eliberării și poate fi achitat, după caz, în moneda țării de destinație, la cursul comunicat de transportator, din ziua efectuarii platii.
18. În prețul biletului este inclus bagajul de mână, iar bagajul maxim pentru cala microbuzului trebuie sa fie pe TUR de 60 KG, iar pe RETUR de 40kg. Ce depășește greutatea impusă de transportator este încasat de către acesta cu 1,5 euro / kg.
19. Pentru bagajele care se transportă în cala microbuzului, conducătorul auto va emite, la îmbarcare, un tichet de bagaj care atestă predarea acestora la transport.
20. Sunt interzise la transport obiectele care pot produce vătămarea pasagerilor, materiale inflamabile, explozivi, materii radioactive, otrăvitoare, rău mirositoare, arme de foc și obiecte ascuțite, stupefiante, droguri și altele care sunt interzise de autoritățile vamale ale fiecărei țări de destinație sau tranzitate. De asemenea, este interzis transportul produselor din tutun și băuturilor alcoolice peste cantitățile reglementate de legislația vamală a fiecărei țări tranzitate.
21. Transportatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la conținutul și cantitatea bagajelor, inclusiv răspunderea vamală. Călătorul este obligat sa respecte legislația în vigoare cu privire la acest lucru.
22. Nu se admit la transport animale.
23. În cazul în care bagajele unuia sau mai multor călători conțin lucruri pentru vămuirea cărora este necesară reținerea microbuzului mai mult de 30 minute, bagajele vor fi coborâte din microbuz împreună cu deținătorii acestora, microbuzul și restul călătorilor continuându-și traseul conform graficului de călătorie.
24. Pentru bagajul care contine bunuri personale sau obiecte a căror valoare depășește 200 Euro (sau echivalent), călătorul este obligat ca la îmbarcare să le declare, sub forma unei declarații scrise care se preda conducatorului auto. Pentru aceste bagaje se percep taxe suplimentare.
25. Deteriorarea sau dispariția unui bagaj din cala microbuzului, va fi consemnată imediat după coborârea din microbuz în biletul de călătorie, de către conducătorul auto. Sesizarea dispariției se va face la sediul firmei de transport, în termen de trei zile de la data călătoriei, aceasta fiind însoțită de copia biletului de călătorie și a tichetului de bagaj. Este interzis transportul în bagajul de cală: bijuterii, bani, camere foto, laptopuri, notebook, telefoane mobile, sau orice tip de aparate electrice alimentate de baterii. Răspunderea transportatorului pentru bagajele călătorilor care călătoresc cu microbuzele și pe distanţe naţionale sau internaţionale poate fi angajată pentru furtul, pierderea sau deteriorarea bagajelor transportate în cala de bagaje, altele decât bagajele de mână numai în cazul în care acestea se produc din vina echipajului microbuzului, vină care trebuie dovedită de călător, sub rezerva depunerii reclamaţiei. Transportatorul nu poate fi responsabil pentru dispariţia sau deteriorarea bagajelor de mână transportate în salonul microbuzului, decât atunci când aceasta a intervenit ca urmare a vinei dovedite a transportatorului. Pentru evitarea situaţiilor în care răspunderea transportatorului nu poate fi angajată, se recomandă  încheierea unei asigurări pentru bagaje. Agenția transportatorului poate depozita bagajele calatorului, uitate în microbuz sau transmise prin altă cursă decât cea a călătoriei, în sediul central al agenție Alfa Eurotravel din Glimboca, județul Caraș-Severin, strada Principala nr. 340. Transportatorul nu răspunde de bagajele uitate în microbuz.
26. În cazul daunelor privind bagajele care se transportă în cala microbuzului, transportatorul acordă despăgubiri în limita sumei de 100 Euro/bagaj și de maxim 200 Euro de călător, numai după îndeplinirea condiţiilor de la pct. 20. În lipsa acestor documente nu se acordă despăgubiri.
27. Pe teritoriul României, după debarcarea de pe ruta internațională și îmbarcarea în microbuzele de transfer intern, fiecare pasager are obligația de a-și supraveghea bagajele în fiecare statie. Transportatorul nu răspunde de dispariția acestora în stații.
28. Responsabilitatea transportatorului se limitează la durata transportului. În ceea ce privește bagajele și obiectele nedeclarate transportatorului, acesta din urmă nu este responsabil de pierderea sau deteriorarea acestora, cu excepția cazurilor în care pasagerul demonstrează ca acestea au fost cauzate din motive imputabile transportatorului.
29. În microbuz, în punctele de trecere a frontierei, în stațiile de oprire, călătorul trebuie sa respecte indicațiile personalului angajat al transportatorului.
30. Pe parcursul deplasării, călătorul va păstra asupra lui, la îndemână, biletul în original și documentul de identitate.
31. Călătorul trebuie să aibă un comportament care să nu-i afecteze pe ceilalți călători asigurând astfel desfășurarea în condiții normale a transportului. De asemenea, călătorul trebuie să se prezinte într-o stare de igienă corporală adecvată călătoriei.
32. Călătorul este obligat să se conformeze legilor țărilor prin care calatoreste, cu privire la documentele de intrare și de ieșire, normelor vamale, fiscale sau administrative privitor la persoane și bagaje. Transportatorul nu-și asumă responsabilitatea consecințelor în cazul în care călătorul nu se conformează acestor prevederi.
33. Transportatorul nu îşi asumă răspunderea cu privire la documentele de trecere a frontierei, necorespunzătoare sau incomplete. În cazul întreruperii călătoriei din vina calatorului (inclusiv întoarcerile din VAMA), biletul de călătorie își pierde valabilitatea, iar contravaloarea biletului nu se restituie.
34. Transportatorul nu este răspunzător pentru nicio daună rezultate din nerespectarea oricăror legi aplicabile, regulamente, ordine, cereri sau cerințe impuse de un organism guvernamental.
35. Transportatorul are dreptul de a refuză preluarea la transport sau de a întrerupe călătoria pasagerului, fără a-i returna prețul biletului și fără drept de despăgubire ulterioară în cazul în care constată ca acesta este: în stare de ebrietate, sub influenţa narcoticelor sau într-o stare care indică prezența unei boli contagioase, are un comportament necorespunzător față de ceilalți călători, de reprezentanții societății, sau ai autorităților, sau încalcă flagrant condițiile contractului de transport. De asemenea, daunele produse de călători microbuzului, vor fi penalizate.
36. În cazul întreruperii transportului din vina călătorului, biletul de călătorie își pierde valabilitatea, iar valoarea călătoriei nu se returnează.
37. Transportatorul își declină orice răspundere pentru întreruperea cursei sau pentru intarzieri datorate condițiilor atmosferice, traficului rutier sau timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei.
Transportatorul are dreptul, oricand, să anuleze o cursă în cazul amenințării sau existenței unui război, conflict armat, atac terorist, blocadă, grevă, condiții meteorologice nefavorabile, mișcări  sociale sau alte circumstanțe ce ar putea fi un impediment pentru efectuarea călătoriei.
38. Biletul deteriorat, fără copertă, fără exemplarul care atestă dreptul de a efectua călătoria, cu date incomplete, eronate, modificat sau cu data expirată nu este valabil, iar titularul nu poate fi admis la transport.
39. Călătorul are obligația să se prezinte la locul plecării cu cel puțin 30 minute înaintea orei prevăzute în mersul orar pentru a i se verifica sau întocmi documentele de călătorie, pentru a preda bagajul şi pentru a-şi ocupă locul rezervat; acest lucru este valabil chiar şi pentru biletul cu dată fixă de întoarcere. Neprezentarea călătorului la data/ora și locul plecării cu cel puțin 30 de minute înaintea orei prevăzute în mersul orar, se consideră o renunțare a acestuia la călătorie, caz în care transportatorul poate aloca locul unui alt călător. Locurile sunt atribuite în funcţie de ordinea solicitării şi de locurile disponibile.
40. Nicio plecare în cursă nu poate fi amânată (întârziată) din cauza întârzierii călătorilor.
41. Călătorul poate renunța parțial sau total la călătorie. În cazul călătorilor care au achiziționat bilete dus-întors, renunțarea sau efectuarea călătoriei de plecare atrage după sine și anularea călătoriei de întoarcere. Transportatorul nu acordă nicio restituire în cazul renunțării totale sau parțiale la călătorie.
41A. În cazul călătorilor care au achiziționat biletul integral sau parțial și renunță sau efectuează călătoria, contravaloarea biletului nu va fi returnată. Transportatorul nu acordă nicio restituire în cazul renunțării totale sau parțiale la călătorie. În schimb călătorii pot folosi suma de bani pentru altă călătorie sau chiar pentru alte persoane din familia lor.
42. Data plecării poate fi modificată la cererea călătorului, cu plata unei taxe de reprogramare de 20 euro/bilet, în următoarele condiții:
- călătorul transmite transportatorului intenția fermă de reprogramare a datei de plecare cu cel puțin două zile înainte de data inițială a plecării;
- solicitarea este însoțită de copia biletului inițial și a bonului fiscal de achiziție;
- călătorul achită taxa de reprogramare de 20 euro/bilet și, dacă este cazul, diferența de preț față de tariful achitat inițial;
- nouă dată de efectuare a călătoriei se află înăuntrul unui termen de 1 an calculat de la data achiziționării biletului inițial.
În cazul în care prețul biletului inițial este mai mare decât prețul biletului stabilit în urma programării călătoriei, călătorul este îndreptățit la rambursarea diferenței de preț.
În cazul în care prețul biletului inițial este mai mic decât prețul biletului stabilit în urma programării călătoriei, călătorul este obligat la plata diferenței de preț.
În situația în care, la data comunicării cererii de modificare a datei călătoriei, călătorul nu cunoaște sau nu indică data pentru care dorește reprogramarea acesteia, călătorul își poate exercita dreptul de reprogramare, cu respectarea condițiile sus-menționate, în termen de 1 an calculat de la data achiziționării biletului inițial.
43. Orice restituire se acordă numai titularului de bilet cu prezentarea actului de identitate și a biletului, în original.
44. Orele de plecare a mașinilor de transfer sunt condiționate de orele de sosire ale microbuzelor.
45. Fumatul în microbuz sau în apropierea acestuia este strict interzis. Fumatul este permis numai în locuri special amenajate.
46. Eventualele sesizări ale călătorilor privind desfășurarea transportului, sub toate aspectele, se depun direct sau se transmit prin scrisoare recomandată, la sediul societății de transport, în termen de 3 zile (data poștei) de la data încheierii călătoriei. Reclamațiile trimise după acest termen nu se iau în considerare.
47. Transportatorul va răspunde petentului în termen de 30 de zile de la primirea reclamației.
48. În caz de litigiu, călătorul nu poate invoca necunoașterea clauzelor contractului de transport (bilet de calatorie, conditii generale de transport).
49. Prezentele condiții generale de transport persoane sunt afișate spre consultare la sediile agențiilor ALFA EUROTRAVEL SRL, pe site-ul www.rezervaritransport.com, iar exemplare ale acestora pot fi solicitate, în mod gratuit, odată cu achiziționarea biletului de transport.
50. Prezentele condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale sunt valabile începând cu data de 28 iulie 2020.

ALFA EUROTRAVEL SRL
Prin administrator,
BARCAN ALIN

 

 


NOTĂ
privind drepturile şi obligaţiile pasagerilor cu handicap şi mobilitate redusă

 

ALFA EUROTRAVEL SRL informează că în desfăşurarea activităţii de transport persoane, microbuzele nu sunt prevăzute prin proiectare şi construcţie cu posibilitatea transportării pasagerilor care sunt dependenţi de cărucioare sau de condiţii speciale.
ALFA EUROTRAVEL SRL asigură la cerere transportul călătorilor cu handicap şi cu mobilitate redusă în următoarele condiţii:

Pasagerul trebuie sa efectueze rezervarea cu cel puţin 7 zile în avans şi să achite anticipat cu cel puţin 3 zile înainte de data călătoriei biletul de călătorie conform tarifelor aprobate prin autorizaţia deţinută;
Anticipat achitarii biletului de călătorie va prezenta documentul care atestă gradul de handicap şi un document de la medicul de familie sau un medic specialist care confirmă faptul că acesta poate circula pe distanţe lungi şi perioade de timp mai mari de 16 ore;
Pasagerul sau reprezentantul acestuia odată cu achitarea biletului de călătorie va informa transportatorul despre necesităţile specifice handicapului;
Pasagerul cu handicap sau mobilitate redusă sau reprezentantul acestuia va primi odată cu rezervarea/sau achitarea biletului, informaţii detaliate cu privire la durata călătoriei şi pauzele care se vor efectua pe parcursul acesteia;
Pasagerul cu handicap sau mobilitate redusă va fi informat odată cu efectuarea rezervării despre terminalele care asigură condiţii speciale pentru îmbarcarea sau debarcarea acestora;
Prezenta notă completează condiţiile generale de transport care se regăsesc afişate la sediile punctelor de lucru Alfa Eurotravel şi se distribuie gratuit odată cu achitarea biletului de călătorie.

 

 

ALFA EUROTRAVEL SRL
Prin administrator,
BARCAN ALIN

ANEXA 1
(se completează în 2 exemplare)

 

DECLARAŢIE
pentru bagaje însoţite cu valoare declarată

 

Subsemnatul/a ………………………………..……………............................................................................., domiciliat în ................................……………………. Str……………………………………...………………… nr……… sector……., posesor al biletului de călătorie, SERIA……….., NR…………………... declar pe propria răspundere că valoarea obiectelor ce se află în bagajul pe care îl însoţesc este de ……………….. echivalent euro.

 

Detaliere conţinut bagaj însoţit: ………………………………………………………………………………………………………..
………………………….…………………………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………….……………………
...………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

 

Data………………………………
Semnatura………………………..
_________________ ____________________
Notă: Pentru bagaje cu valoare declarată mai mare de 200 euro se pot percepe taxe suplimentare de 5% din valoarea declarată.
 

bottom of page